Лято 2023- с. Нисово, в хотел "Черния щъркел"

Лято 2023- с. Надарево, в къща за гости "Ботаника"

Нашите летни детски лагери

Моменти от прекрасните ни мигове заедно, където творим приятелства, умения, знания и безброй приключения, за да обикнем нашата родина, обичаи и занаяти!

Летни детски лагери

Лято 2022 - с. Н. Рилски и с. Могила

Нашият курс "Работа с глина"- октомври 2022 г. - гр. Варна

Моменти от прекрасните ни мигове заедно, където творим приятелства и нови умения!